Kontakt

STOWARZYSZENIE  MIŁOŚNIKÓW TRANSPORTU DAWNEGO  "NASZ TOR"

Stowarzyszenie wpisane do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych fundacji i publicznych zakładów opieki społecznej w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem KRS:0000319329. Podmiot nie wpisany do rejestru przedsiębiorców. Regon 141727916 NIP 5222910395. Adres siedziby 02-222 Warszawa AL. Jerozolimskie 195

e-mail:nasztor@nasztor.pl  fax: 225350788

Rachunek bankowy 26 2490 0005 0000 4500 8637 6664
ALIOR BANK O/W-wa, ul. Grójecka 59/63, 02-094 Warszawa